• Opis
  • Termin
  • Cena obejmuje
  • Cena nie obejmuje

Termin

Do uzgodnienia.

Cena

  • ok. 750 zł/os. - grupa 40 os.;
  • ok. 800 zł/os. - grupa 30 os.;
  • zwiedzanie najsłynniejszych zabytków stolic Austrii i Słowacji - m.in. Hofburg, dom Hundertwassera, Katedra św. Stefana, dom Mozarta, zamek Bratysławski, uliczki Starego Miasta Bratysławy;
  • wolny czas na zakupy;

Dodatkowych atrakcji.