Logo EFS RP DŚ UE

Firma Usługowa „Piko” Mirosław Stolarczyk

realizuje projekt pod tytułem:

Dywersyfikacja działalności Firmy Usługowej „PIKO” Mirosław Stolarczyk

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja działalności i źródeł przychodów Firmy Usługowej „Piko” Mirosław Stolarczyk poprzez wprowadzenie nowych usług do oferty firmy. W wyniku realizacji projektu firma prowadzić będzie działalność w nowej dla siebie obszarach oznaczonych kodem PKD 49.32.Z i PKD 77.11.Z. Jednocześnie będzie to działalność, która w innowacyjny sposób zostanie połączona z dotychczasową. Rezultatem realizacji projektu będzie większe uniezależnienie się firmy od fatalnych skutków ewentualnych kolejnych fal zachorowań pandemii COVID 19 na międzynarodowy i krajowy rynek turystyczny, na którym Wnioskodawca dotychczas funkcjonował. Aby osiągnąć cel operacji niezbędna jest realizacja zaplanowanego zadania: zakupu 2 busów 9 osobowych.

Wartość projektu to 246 000 PLN z czego wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt to 160 000 PLN.