Zasady organizacji wyjazdów w czasie trwania pandemii

Zasady podróżowania w autokarze

 • Podczas jazdy wszystkie miejsca siedzące mogą być zajęte.
 • W każdym autokarze zapewniamy pasażerom środki do dezynfekcji rąk (prosimy o dezynfekowanie rąk każdorazowo przy wsiadaniu do autokaru).
 • Podczas jazdy pasażerowie zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych.
 • Ze względów sanitarnych toalety w autokarach są zamknięte.
 • Autokary każdego dnia po zakończonej podróży są dezynfekowane i sprzątane.

Zasady zwiedzania

 • Zwiedzanie odbywa się w sposób standardowy z wykorzystaniem audioguidów w celu zachowania dystansu społecznego.
 • Wewnątrz muzeów obowiązkowe są maseczki ochronne.
 • W przestrzeni publicznej tam gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu 1,5 m nosimy maseczki ochronne.

Zasady pobytu w obiektach noclegowych

 • Wszelkie obiekty noclegowe, z którymi współpracujemy wdrożyły procedury związane z wprowadzonymi rygorami sanitarnymi (dezynfekcja rąk, ograniczenie ilości osób mogących przebywać na terenie obiektu, wydzielone izolatki).
 • W miejscach spożywania posiłków zmienione zostały zasady wydawania ich, tak aby minimalizować kontakt dużej ilości osób. Szczególnie, jeżeli chodzi o wydawanie posiłków w formie bufetu.

Zasady rezygnacji z imprezy organizowanej przez BT „PIKO-TUR

Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy/udziału w organizowanej imprezie w każdym czasie, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Wówczas Organizator ma obowiązek zwrotu wszystkich udostępnionych przez Uczestnika dokumentów oraz przysługuje Uczestnikowi prawo do zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu:

 • od chwili zgłoszenia chęci udziału w imprezie, przez okres 14 dni – rezygnacja bez ponoszenia kosztów;
 • 30% ustalonej kwoty imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 110 a 80 dniem przed rozpoczęciem imprezy;
 • 50% ustalonej kwoty imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 79 a 49 dniem przed rozpoczęciem imprezy;
 • 80% ustalonej kwoty imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 48 a 18 dniem przed rozpoczęciem imprezy;
 • 90% ustalonej kwoty imprezy – w przypadku odstąpienia w terminie między 17 a 1 dniem przed rozpoczęciem imprezy;
 • 95% ustalonej kwoty imprezy – w przypadku odstąpienia w dniu rozpoczęcia imprezy, nie rozpoczęcia imprezy lub odstąpienia po rozpoczęciu imprezy.

Aby uniknąć poniesionych kosztów rezygnacji, Uczestnik za zgodą Organizatora może wskazać inną osobę do udziału w imprezie.

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.