Zasady organizacji wyjazdów w czasie trwania pandemii

Zasady podróżowania w autokarze

  • Podczas jazdy wszystkie miejsca siedzące mogą być zajęte.
  • W każdym autokarze zapewniamy pasażerom środki do dezynfekcji rąk (prosimy o dezynfekowanie rąk każdorazowo przy wsiadaniu do autokaru).
  • Podczas jazdy pasażerowie zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych.
  • Ze względów sanitarnych toalety w autokarach są zamknięte.
  • Autokary każdego dnia po zakończonej podróży są dezynfekowane i sprzątane.

Zasady zwiedzania

  • Zwiedzanie odbywa się w sposób standardowy z wykorzystaniem audioguidów w celu zachowania dystansu społecznego.
  • Wewnątrz muzeów obowiązkowe są maseczki ochronne.
  • W przestrzeni publicznej tam gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu 1,5 m nosimy maseczki ochronne.

Zasady pobytu w obiektach noclegowych

  • Wszelkie obiekty noclegowe, z którymi współpracujemy wdrożyły procedury związane z wprowadzonymi rygorami sanitarnymi (dezynfekcja rąk, ograniczenie ilości osób mogących przebywać na terenie obiektu, wydzielone izolatki).
  • W miejscach spożywania posiłków zmienione zostały zasady wydawania ich, tak aby minimalizować kontakt dużej ilości osób. Szczególnie, jeżeli chodzi o wydawanie posiłków w formie bufetu.